Onze vage Nederlands website over Ida Gerhardt - versie 1
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
TooMuchRAM fd58c51dad Remove unnecessary files 3 years ago
css Update Readme and add files 3 years ago
img Update Readme and add files 3 years ago
js Update Readme and add files 3 years ago
LICENSE Initial commit 3 years ago
README.md Update Readme and add files 3 years ago
favicon.ico Update Readme and add files 3 years ago
index.html Update Readme and add files 3 years ago
opzet.txt Update Readme and add files 3 years ago

README.md

nederlands

Begin tot midden 2020 moesten we een project maken over Ida Gerhardt, en dit was onze eerste versie. Zie ook de uiteindelijke versie.

Advies: druk niet op de knop.