Onze vage Nederlands website over Ida Gerhardt - versie 1
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

231 B

nederlands

Begin tot midden 2020 moesten we een project maken over Ida Gerhardt, en dit was onze eerste versie. Zie ook de uiteindelijke versie.

Advies: druk niet op de knop.